İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro , 2015